30 března, 2014

Kamenný pastýř u obce Klobuky

Při návštěvě Karlových Varů jsem se při zpáteční, ranní cestě do Prahy zastavil u největšího českého menhiru, kterému se přezdívá KAMENNÝ MUŽ, nebo také KAMENNÝ PASTÝŘ.

Kamenný pastýř
je menhir stojící osamoceně v poli 1 km severozápadně od obce Klobuky na Kladensku. Jedná se o nejvyšší menhir v Česku, 3,5 m vysoký neopracovaný sloupovitý balvan z tmavého železitého křídového pískovce. Jde o jeden z mála kamenů v Česku, který můžeme s vysokou pravděpodobností považovat za skutečný pravěký menhir.

[quote] Pastýř při každém zvonění v kostelíku postoupí o jeden krok, který je veliký jako zrnko písku. Až přijde Zkamenělý pastýř ke kostelíku v Klobukách, nastane konec světa. [/quote]

Podle místních obyvatel byl menhir obklopen šesti až dvanácti menšími kameny (snad kruhem menších megalitů), které však musely ustoupit orbě, a nazýván Pastýř se stádem (oveček). Jiná pověst praví, že se jedná o pastýře, kterému se jeho ovečky zatoulaly a on tak dlouho zoufalé stál, až zkameněl.

Zdroj: cs.wikipedia.org

RECENT POSTS

Cresta Social Messenger